Barion Pixel

Felhasználói feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

aktiv.sportplatform.eu

 

Hatályba lépés napja: 2021. december 01.

 

 

A jelen ÁSZF 2021. 12. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló (továbbiakban: „Vásárló”) az aktiv.sportplatform.eu címen elérhető honlap használatával (és a honlapon kínált szolgáltatás(ok) igénybevevőjeként) kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77- 6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85.§ alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló különös szabályokat.

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktiv használója kíván lenni Honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (jelen ÁSZF-et) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Jelen dokumentum, mint elektronikus úton történő szerződéskötés nem kerül külön írásba foglalásra, a szerződést a Felek csupán elektronikus formában kötik meg. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy az Aktív Squash Club órarendi óráira,pályáira és eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket rögzítse.

 

Imresszum

aktiv.sportplatform.eu Honlap üzemeltetője

LB&LB TRADE KFT, Aktív squash club(továbbiakban : Sportklub)

 

2151 Fót, Nagy Lajos király utca 8. 1.a.

Adószám:13-09-161981

Cégjegyzékszám: 14450044-1-13

Statisztikai számjel: 14450044-6820-113-13

 

Képviselő: Lőrinczi Balázs Béla

Email: office@sportplatform.eu Telefonszám: +30 30 755 3536

Honlap: www.aktiv.sportplatform.eu

 

Informatikai szolgáltató(továbbiakban : Szolgáltató) :

Sportplatform kft.

Cégjegyzékszám

07-09-032204

Adószám

29218749-2-07

Székhely

8000 Székesfehérvár, Szeredi utca 44.

Képviselő : Sverteczki Kornél + 36 30 986 2508

 

 

A Tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 

SuperHosting.BG Ltd, Sofia, Dstr. Iztok, Blvd. Dr. G.M. Dimitrov 36, VAT BG131449987

Rendszergazda: Vladimir Bosev

Rendszergazda telefonszáma: +359 88 865 0022

sladura@gmail.com 

 

 

Alapvető rendelkezések

Szerzői jog

A LB & LB Trade kft. fenntart magának minden jogot a www.aktiv.sportplatform.eu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

ÁSZF hatálya, elfogadása

A Sportklub és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vásárlót és az Sportklubot illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Pályafoglalási díj

 

Regisztráció/Vásárlás

A www.aktiv.sportplatform.eu    honlapon az LB & LB Trade Kft.

 pályafoglalásokat értékesít. 

 

 

 

Fizetés módja

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A www.aktiv.sportplatform.eu  oldalra a definiált felhasználói profil alapján online hozzáférésen keresztül érhetők el a Szolgáltatások. A kérdések pontos megválaszolása aktiv.sportplatform.eu részéről a rendszer konfigurálásához szükséges.

 

A Sportklub oldalhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat (modulok kiválasztását) a Sportklub határozza meg.

 

A Sportklub oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub klubmenedzseri (Admin) hozzáféréssel bíró felhasználóneveket és jelszavakat kap. A Szolgáltató az Admin jelszavát a rendszeren keresztül küldi meg a Sportklubnak, aki köteles azt harmadik személy felé titokban tartani. A Sportklub kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okoz, hogy a Sportklub a Sportklub oldal használata érdekében kapott azonosítót és/vagy jelszavát mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette.

 

 

 

 A www.aktiv.sportplatform.eu oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub egyéb - Szolgáltatások alatt meghatározott - ügyfélszintű (Ügyfél) hozzáféréssel bíró, korlátlan számú felhasználónevet és jelszót generálhat. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okozott, hogy a Sportklub illetve a felhasználó a www.aktiv.sportplatform.eu oldal használata érdekében generált azonosító és/vagy jelszavakat mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette.

 

A szolgáltató vállalja, hogy a www.aktiv.sportplatform.eu oldal számára szükséges rendszerkarbantartásokat és -fejlesztéseket munkaidőn (minden nap 7 és 19 óra) kívülre időzíti, amennyiben azok mégis érintik a munkaidőt, azokról legalább 24 órával a megkezdés előtt email-ben értesíti a Sportklubot.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a Sportklub oldalt legalább havi szinten mért 99%-os rendelkezésre állással működteti.

 

A www.aktiv.sportplatform.eu oldal rendkívüli leállása esetén a Szolgáltató köteles minden erőforrását a hiba elhárítására fordítani, és tájékoztatni a Sportklubot. Amennyiben a rendkívüli leállás okán a Sportklub oldal elérhetősége a havi rendelkezésre állási szint alá csökken, az az adott havi szolgáltatási díj ezzel arányos csökkentését eredményezi Felek ellenkező megállapodása hiányában.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató óráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

 

Egyéb rendelkezések

A Sportplatform kft. és LB&LB TRADE KFT

 bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

 

Kérdéseit az office@sportplatform.eu valamint a support@sportplatform.eu emailcímre küldheti el.

. Budapest, 2021.12.01

© 2024 LB & LB Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
https://aktiv.sportplatform.eu

Online tennis court booking system