Barion Pixel

Klubszabályzat

Házirend

1. Pályafoglalásra személyesen, telefonon vagy elektronikus módon van lehetőség. A foglalással bérleti szerződés jön létre a klub és a játékos „bérlő” között, melynek feltételeit jelen házirend tartalmazza.
2. Az előre lefoglalt pálya költség nélküli lemondása a kért időpont előtt 24 órával lehetséges, későbbi lemondás esetén a bérleti díj a pultban felszámolásra kerül.
3. A fix bérlettel rendelkező játékosok számára díjvisszatérítés nem jár, ha a megjelölt időpontba nem jelennek meg, 24 órán belüli lemondás a bérletből levonásra kelül.
4. Az öltözőszekrények igénybevétele esetén a bérlő köteles letétet adni, melyet a szekrénykulcs leadásával egy időben visszakap.
5. Az öltözőkbenvalamint a klubban őrizetlenül hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal, azok őrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni.
6. A pályák használata során kötelező a megfelelő állapotban lévő grip, a világos talpú, tiszta cipő, valamint a megfelelő sportruházat használata, ennek hiánya miatt az üzemeltető a játékot megtagadhatja.
7. Az Aktív Squash Club árait a kihelyezett árlisták tartalmazzák, a személyzet attól el nem térhet.
8. A klub teljes területén tilos a dohányzás!
9. A játékosok és a vendégek kötelesek a tisztaságra ügyelni, a pályákat és a klub egyéb helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni.
10. A játékosok az általuk okozott kárt megtéríteni kötelesek.
11. A pályák használata saját felelősségre történik, a bekövetkezett sérülésekért a klub semminemű felelősséget nem vállal. A játék során védőszemüveg használata ajánlott.
12. A pályák üvegfala a normál felhasználási feltételeknek megfelelő. A normálisnál nagyobb terhelés, illetve szándékos rongálás esetén az üvegfal berobbanhat, a testi épséget súlyosan nem veszélyeztethető darabokra törhet, amely kár megtérítésére a károkozó köteles. Az üvegtörésből származó balesetért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
13. A klub fenntartja a jogot, hogy a pályákat rendezvény, verseny okán, előre jelzett időpontban igénybe vegye. Ilyen esetekben a bérlettel rendelkező vendégeknek más időpontban pályát biztosít.
14. A pálya használatba vételét a klub a következő esetekben tagadhatja meg:
Ha a játékos nem sportolásra alkalmas állapotban van (alkoholos befolyásoltság, kábítószer)
Ha a játékos mások testi épségét veszélyeztető viselkedést folytat.
Ha a játékos a vendégek és a személyzet megzavarására alkalmas viselkedést folytat (üvöltés, csapkodás, a berendezés rongálása)

Ilyen esetekben a játékos köteles kifizetni a pályahasználatot függetlenül attól, hogy végigjátszotta-e a 60 percet. A nem a klubba illő viselkedés súlyos esetben kitiltást vonhat maga után.

15. Állandó pályafoglalásra személyesen van lehetőség, egy erről szóló nyilatkozat aláírásával, melyben a foglalást kérelmező személy köteles valós adatait megadni. Le nem mondott, vagy 24 órán belüli lemondás esetén a személyzet a nyilatkozatban leírtak szerint jár el.
16. Késés esetén kizárólag abban az esetben van lehetőség a 60 percet lejátszani, ha a következő időponttól nincs telítve az összes pálya. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad pálya, a 60 percet így is ki kell fizetni.
17. A pályák kiosztását a személyzet végzi.
18. A lefoglalt időpont előtt negyed órával érdemes megérkezni. A foglalás időpontja a pályahasználat kezdetét jelenti, nem az érkezését.
    19. Másfél órára kizárólag abban az esetben áll módunkban pályabérlést biztosítani, ha az azt követő, illetve megelőző időpontban több szabad pálya is van.

© 2024 LB & LB Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
https://aktiv.sportplatform.eu

Online tennis court booking system